Celní služby

Pro zákazníky zajišťujeme zastupování při celním řízení, vyhotovení importních či exportních dokladů.

Zajišťujeme vystavování hlášení INTRASTAT.

            -    poskytujeme elektronický přenos dat příslušnému celnímu úřadu

            -    zákazníkovi zasíláme elektronické potvrzení o přijetí hlášení celním úřadem

            -    osobně se účastníme případných kontrol Celní správy

            -    zaručujeme mlčenlivost o poskytovaných informacích

 

Finanční odměna za vystavování měsíčního hlášení Intrastat je stanovena individuálně dle objemu zpracovávaných dat. Pro informace ohledně hlášení Intrastat nás prosím neváhejte KONTAKTOVAT.


Kontakt

PEKA-CB s.r.o.

Dvořákova 21
370 01 České Budějovice


+420 774 370 330 +420 773 641 114 FAX: +420 387 311 306