Popis instalace bidetového prkénka RD-100

  

                                                               

    1/ Demontujte stávající toaletní                                   2/ Uzavřete přívod vody do

        prkénko.                                                                            nádržky WC a povolte hadici.

                                                              

    3/ Našroubujte dodaný T - rozvod                               4/ Na druhý výstup T-rozvodu

        a připojte hadici přívodu vody                                      nasuňte dodanou bílou hadičku

        do nádržky WC.                                                               a přitáhněte převlečnou matkou.

                                      

  5/ Položte bidetové prkénko na mísu WC               6/ Na vývod ve spodní části ovládání

      a nastavte polohovací podložky na správnou         bidetového prkénka, nasuňte druhý

      rozteč-připevněte stávající tolaletní                           konec bílé hadičky a přitáhněte

      prkénko společně na mísu WC.                               převlečnou matkou.

                                                    

                                                      7/ Instalace je hotová, otevřete

                                                          přívod vody a překontrolujte

                                                          těsnost všech spojů.


Kontakt

PEKA-CB s.r.o.

Lannova 1461/22 /budova PRIOR/
370 01 České Budějovice


+420 774 370 330 +420 773 641 114